top of page
Animera Logo
Animera

RØAKOLLEN

På en ås vid Røa i Oslo har ett före detta industriområde omvandlats till ett attraktivt bostadskvarter med fin utsikt och kontakt till det omgivande landskapet.

En serie med höghus omsluter en solig innergård, byggnaderna är utformade som enkla torn snarare än sammanhängande strukturer. Variationerna i höjd, form och material minskar intrycket av byggnadernas storlek. De nedre byggnaderna är klädda i tegel med metallräcke vilket gör att det sticker ut mot de högre volymerna som är klädda med lättare panel och minimalt utformade glasräcken.

Kund: A-lab, Obos

bottom of page