top of page
Animera Logo

SANDAKERVEIEN

Med Avantor och Obos som fastighetesutvecklare har de nu tillsammans med A-lab och Reiulf Ramstad som arkitekter skickat in detaljplanen för Sandakerveien.
Omvandlingen av området från kontor, lager och industri till lägenheter och service har pågått under flera år och man önskar att bidra med ett projekt som kan tillföra stadsdelen kvaliteter som ger boende ett grönt, aktivt och spännande boendemiljö.

Kund: A-lab, Obos, Avantor

bottom of page