top of page
Animera Logo

Kvarteret Postmästaren

Stadshuset i Varberg står inför en omfattande om- och tillbyggnad för att ge rum för fler arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö. Det byggs på en tredje våning på de huskroppar som idag är i två plan. En ny kontorsbyggnad integreras också med det övriga kvarteret för att möta dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö.

Kund: D OFFICE Arkitekter

bottom of page